– Bij welke problemen kan de diëtist mij helpen ?

  • Wij kunnen je helpen bij o.a.: Diabetes Mellitus – Voedselallergie – Obstipatie – Slikklachten – Eetstoornissen – Maag, darm, leverstoornissen – Ondervoeding – Te hoog cholesterolgehalte (hypercholesterolemie) – Voedselovergevoeligheid. Zowel bij volwassenen als bij kinderen.

– Waaruit bestaat de behandeltijd ?

  • De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de praktijkruimte. De diëtist voert bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gesneden voedingsadvies op en heeft mondeling en/of schriftelijk contact met je arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of je daar zelf bij aanwezig bent.

– Waarom is de tijd op de nota langer, dan dat ik werkelijk bij de diëtist binnen ben geweest ?

  • Dieetbehandeling vindt voor een deel plaats in de spreekkamer van de diëtist (of bij je thuis) en voor een deel buiten uw aanwezigheid. Ook het uitrekenen van de voeding, uitzoekwerk, het opstellen van dieetadviezen en andere activiteiten waar je niet bij hoeft te zijn, maar die wel gerelateerd zijn aan de behandeling, maken deel uit van de totale behandeltijd. Alle tijd die door de diëtist besteed wordt aan de behandeling van de patiënt mag door de diëtist in rekening worden gebracht. De tijd op de nota kan dus hoger zijn dan de tijd die je bij de diëtist aanwezig bent geweest.

– Wordt dieetadvisering vergoed door de zorgverzekering ?

  • Ja. Via je basisverzekering heb je recht op 3 uur dieetadvisering (directe en indirecte tijd). Deze uren worden toegewezen per (kalender)jaar. Met een aanvullende polis heb je mogelijk recht op extra uren dieetadvisering. Je kunt dit nazoeken in je polisvoorwaarde of navragen bij je zorgverzekeraar. Kijk ook eens op deze pagina.

– Wat is directe en indirect tijd?

  • Directe tijd is de tijd dat je een gesprek heeft met een diëtist. Indirecte tijd wordt, indien van toepassing, berekend voor uitgebreide vragen via de telefoon of email. Ook administratieve handelingen zoals het maken van een dieetlijst, het aanvragen van een dieetonkostenvergoeding en het opstellen van een belastingverklaring vallen onder indirecte tijd. Korte vragen via de telefoon of e-mail en reistijd worden niet berekend.

– Kan ik mijn afspraak afzeggen ?

  • Wanneer je een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, moet je dit minimaal 24 uur tevoren meedelen. Indien je dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij je in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.