Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Het Adviescentrum voor Voeding en Diëten aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, direct of indirect, op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Links naar andere sites
Deze website verwijst naar andere sites. Wij zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en zijn evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij het Adviescentrum voor Voeding en Diëten of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Het Adviescentrum voor Voeding en Diëten. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door het Adviescentrum voor Voeding en Diëten.