Vergoedingen

Informatie voor jou als cliënt van de diëtist
De vergoeding voor dieetadvisering is op verschillende wijzen geregeld:

1. Via de basisverzekering;
2. Via ketenzorg bij chronische aandoeningen
2. zoals diabetes, COPD en CVRM;
3. Als onderdeel van medisch specialistische zorg;
4. Via aanvullende verzekeringen.

De diëtist is bevoegd om, middels de regeling Directe Toegang Diëtist (DTD), zonder verwijzing patiënten te behandelen.

Wat blijft via de basisverzekering vergoed?
Voor de basisverzekering is elke Nederlander verplicht verzekerd. De zorgverzekeraar mag jou niet weigeren als verzekerde voor de basisverzekering. In het basispakket zit 3 uur voor diëetadvisering.
De kosten gaan wel af van het verplichte eigen risico.
Indien de dieetadvisering onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg voor COPD, Diabetes Mellitus of cardiovasculaire risico’s, wordt je bezoek aan een diëtist vergoed uit de ketenzorg en gaat het niet af van het eigen risico. Om te weten of je tot de groep patiënten behoort die de diëtistische zorg via de basisverzekering vergoed krijgt in 2020, kan je je verzekeraar bellen of je diëtist vragen.
Ben je aanvullend verzekerd dan kun je in dit overzicht zien welke verzekeraar, in welk pakket, welke vergoeding van dieetadvisering heeft opgenomen. Voordat je in aanmerking komt voor aanvullende verzekering moet eerst de vergoeding uit het basispakket zijn gebruikt.